Skip to content

091 decode ways

91. Decode Ways

题目: https://leetcode.com/problems/decode-ways/

tag : DP

难度 : Medium

BASE CASE(len(s) = 1 和 len(s) = 2 ): 
直接check

非BASE CASE :
先令 dp[i] = 0
如果s[i]是可以map的话 -> dp[i] += dp[i-1] 原本的s[0..i]decode方式加上s[i]
如果s[i-1,i]可以map的话 -> dp[i] += dp[i-2] 原本的s[0...i-1]decode方式加上s[i-1,i]

Python代码(可美化)

class Solution(object):
  def numDecodings(self, s):
    """
    :type s: str
    :rtype: int
    """
    keys = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' ,'10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26']
    values = ['A', 'B','C', 'D', 'E', 'F', 'G','H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M' , 'N', 'O', 'P','Q', 'S', 'R', 'T', 'U','V', 'W', 'X','Y','Z']
    numbersToLetters = dict(zip(keys, values))

    ways = {}
    n = len(s)
    for i in range(n):
      ways[i] = 0
    if n == 0:
      return 0
    elif n == 1 :
      ways[0] = int(s in numbersToLetters)
    elif n == 2:
      if (s[0] in numbersToLetters) and (s[1] in numbersToLetters):
        ways[1] += 1
      if (s in numbersToLetters):
        ways[1] += 1
    else:
      #s[0]
      ways[0] = int(s[0] in numbersToLetters)
      #s[01]
      if (s[0] in numbersToLetters) and (s[1] in numbersToLetters):
        ways[1] += 1
      if (s[:2] in numbersToLetters):
        ways[1] += 1    
      for i in range(2,n):
        if s[i] in numbersToLetters:
          ways[i] += ways[i-1]
        if (s[i-1:i+1] in numbersToLetters):
          ways[i] += ways[i-2]

    #print(ways[n-1])
    return ways[n-1]回到顶部